សូមស្វាគមន៍

Welcome. If you want to take the quiz in English, see this page https://khitclub.com/malware/

 

1. 
តើវីដេអូ Malware ប៉ុន្មានដែលអ្នកស្គាល់?

មិនមានចម្លើយត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវចំពោះសំណួរនេះទេ

2. 
ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលអ៊ីម៉ែលឬសារជាអក្សរខាងក្រោមតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

អ្នកដែលទាក់ទងអ្នកបានធ្វើតេស្ត៍វិជ្ជមានឬបានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃ Covid-19 ហើយណែនាំអ្នកឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក / ធ្វើតេស្តិ៍។ ព័ត៌មានបន្ថែមនៅ www.COVID-19anon.com/alert "

3. 
តើកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគណាមួយឥតគិតថ្លៃ?

កម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគមួយចំនួនមិនគិតថ្លៃឬអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្កេនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

4. 
តើអ្វីទៅជា phishing

ឈ្មោះ
Email of Facebook
សាលាឬវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា (ជាជំរើស) School or Institute of Technology (optional)
malware IT Club Cambodia